MOSFED, sektörün sorunlarını geniş bir çerçeveden ele alarak, sektörün bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmeyi hedefler. Bu kapsamda öncelikle çalışmalarda önem verilen alanlar :

1.Araştırma ve Rapor Faaliyetleri

Sektörel sorunların üst mercilere taşınması ve çözümlenmesi hedefiyle farklı rapor ve araştırma çalışmaları yürütür. Sektörel durum analizi, rekabet analizi, üretim analizi, dış pazar analizi, ihracat odaklı büyüme analizi, ürün bazlı çalışmalar ve alt sektörleri kapsayan çalışmalar  bu kapsamda yapılır.

2. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Fuar Faaliyetleri

Sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak yılda bir kez olmak üzere ulusal ve uluslararası katılımcılardan oluşan bir Uluslararası Mobilya Fuarı ve Kongresi  düzenler.

3. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Mutat olarak basın ile buluşmalar gerçekleştirir. Araştırma ve yayın faaliyetlerine ilişkin olarak, hazırlanan raporlar kamuoyu ile paylaşılmadan önce, önemli ve etkili köşe yazarları ile tanıtım ve tartışma toplantıları düzenler.

4. Panel ve Toplantı Faaliyetleri

Mobilya sektörünün Türkiye genelinde tartışılmasını sağlayacak toplantı ve panel organizasyonları gerçekleştirerek, bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin sektördeki beklentilerini ortaya koyar.

5. Üniversite ile İşbirliği Faaliyetleri

Bazı üniversitelerle protokoller imzalanmak suretiyle mobilya ile ilgili bölümlere öğrencilerin başvurmalarını teşvik eder, sunulacak staj imkânı ile nitelikli işgücünü yetiştirilmesine katkı sağlar. Bunun yanı sıra öğrencilere kariyer planlaması noktasında da destek verir.

6. Proje Geliştirme Faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar tarafından desteklenen çağrılı projelere başvuru süreci yürütür. Bu kapsamda, Ur-Ge projeleri, kümelenme destekleri, Kalkınma Ajansı destekleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası proje imkanları takip ederek ve Federasyon adına başvurular gerçekleştirir.

7. Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Faaliyetleri

Federasyonun uluslararası ve ulusal alanda tanıtımı için gerekli mercilere başvurular ve koordinasyon faaliyetleri yürütür.

error: Content is protected !!