MOSFED TÜZEL KİŞİLİĞİ

Federasyonumuz, 2014 yılında sektörün sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak; sektörün tasarım, markalaşma, pazarlama gibi “kurumsallaşma” başlığı altında toplanabilecek sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve üretim ile ihracatta koyulmuş hedeflere ulaşmak amacıyla sektörün önde gelen derneklerinin “çatı kuruluşu” olarak kurulmuştur. MOSFED tüzel kişiliği, Türkiye’nin her bölgesinden sektör temsilcilerini çatısı altında toplamakta ve mobilya sektörünün gelişmesi adına tüm temsilcilerinin en güçlü sesi olmaktadır.

VİZYONUMUZ

Türkiye mobilya sektörünü dünya markası haline getirmek üzere Mobilya sektörünü bir çatı altında toplayarak kurumsallaşmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası gelişimine katkıda bulunmak, üye dernekleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,  sektörü ilgilendiren önemli hususlarda farkındalık yaratmak ve sektör sorunlarını ilgili mercilere taşımaktır.
error: Content is protected !!