Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED 2014 yılında mobilya sektörünün “Çatı Kuruluşu” olarak kuruldu. Kısa sürede, sektörümüzü temsil eden birçok Dernek Federasyonumuza üye oldular. Bugün kuzeyden güneye, doğudan batıya çok geniş bir üretim ve satış ağını çatısı altında toplayan, 36 bin mobilya üreticisi ve 60 bin mobilya satıcısının sesi olan bir kurum olarak faaliyet göstermekteyiz. 

Alt sektör, bölge ya da uzmanlık alanı gözetmeksizin mobilya sektörünü bir araya getirmek ana gayemiz. Mobilya sektörü son yıllarda önemli bir değişim ve gelişim yaşıyor. Dünya genelinde kendinden söz ettiriyor ve kendi tarzına has bir hikaye oluşturuyor. Sektörümüze hızlıca bir göz attığımızda:

Mobilya sektörü bugün 3.5 milyar dolar ihracat yapan, 2002 yılından bugüne kadar her yıl istisnasız dış ticaret fazlası veren, Sanayinin hemen hemen her kolunun müşterisidir. 21200 noktaya ihracat yaparak en yaygın ihracat yapan sektör konumundadır.  2020 yılında dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında 6 basamak yükselerek en büyük ihracatçılar sıralamasında 8. Ülke olmuştur. 

2023 hedefi ise ilk 5 büyük ihracatçı arasında yer almak, 10 milyar dolar ihracat ve 25 milyar dolar üretimi gerçekleştirmektir. 

Mobilya sektörü büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Dünyada bir marka olma özelliği becerisini de geliştirme potansiyeli olan Türkiye Mobilyası için kurumsallaşma ve sektörün konsolide edilmiş hedeflere yönelik bir çatı altında çalışmalar yürütmesi büyük önem arz ediyor. 

Bu kapsamda, sektörümüzün en çok ihtiyacı olan ar-ge, inovasyon, bilginin toplanması ve paylaşılması, dünyadaki gelişmelerin yakinen takip edilmesi ve Türkiye’yi mobilya konusunda önemli bir merkez ve çekim haline gelmesini sağlayacak teorik ve pratik çalışmaları yapması adına MOSFED, yakın zamanda Mobilya Araştırma Enstitüsünü kurmuş ve hızla faaliyetlerine başlamıştır. 

Yine yıllarca sadece ülkemizin değil aynı zamanda Avrupa’nın da sayılı fuarlarına imza atan sektörümüz, diğer alanlarda başlattığı birlik, beraberlik ve işbirliği yaklaşımını mobilya fuarı özelinde de genişleterek, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarını sektör olarak kendisi düzenleme kararı almış ve bu doğrultuda MOSFED fuarcılık şirketi de hayata geçirilmiştir. 

MOSFED, mobilya sektörünün 2023 hedefleri doğrultusunda tüm faaliyetlerini üye Dernekleri ile eş güdümlü olarak planlamakta ve 25 milyar $ üretim ve 10 milyar $ ihracat ile dünyanın ilk beş mobilya ülkesinden biri olması için var gücüyle çalışmaktadır.

Kuruluşundan bugüne kadar sektörü bir araya getiren, sektöre katma değer katacak çalışmalara imza atan, hemen her mecrada ilgililere sektör sorunlarını dile getiren, sektörü ilgilendiren önemli konularda kamu ile ilişkileri koordine eden ve yürüten, aynı zamanda sektör stratejilerinin hazırlanmasına her aşamada katkı veren Federasyonumuza, hem kurulma aşamasında hem de sonrasında katkı sağlayan herkese, üye Derneklerimizin kıymetli Başkan ve Yönetim Kurumlarına, tüm üye firmalarımıza ve bütün mobilya sektör temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Ahmet GÜLEÇ
MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı 

 

error: Content is protected !!