ÇALIŞMA ALANLARIMIZIN KAPSAMI 

Mobilya Enstitüsü, çalışma alanları bakımından, hem bir “düşünce kuruluşu” (think tank) hem de “sektörün tekniğine yönelik” olmak üzere iki taraflı bir yaklaşımı benimsemesine ek, kendini bu iki alanın ortasında ve onları içerir şekilde konumlandırmıştır. Bu açıdan, enstitünün çalışma alanlarının kapsamını aşağıdaki başlıklar oluşmaktadır:

 

Aylık bültenler yayınlamak

Belirli dönemlerde sektöre yönelik ekonomik verilerin analizi

Sektöre yönelik bilgi üretimi

Belirlenen konularda sertifikasyon faaliyetleri yürütmek, teknik araştırmalar yapmak, eğitim vermek

Sektörel danışmanlık faaliyeti yürütmek

Mobilyaya ilişkin tasarım trendlerini takip etmek, bunlara ilişkin webinarlar düzenlemek ve bu webinarları anlamlı raporlara dönüştürmek

Start uplarla iş birlikleri yapmak

Uluslararası üniversitelerden bilgi transferleri yapmak

Yürütülecek projelere ilişkin kamu kurumları ve üniversiteler ile etkin iş birlikleri yapmak

 

error: Content is protected !!