mosfed-enstitü
KURULUŞ Enstitümüz, sektörde, “üretim”, “tüketim”, “tasarım”, “ihracat”, “girişim” alanlarına yönelik iç ve dış piyasayı referans alan araştırma faaliyetleri yürütmek üzere, Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) altında bir araştırma birimi olarak hayata geçirilmiştir.

İlgili faaliyetleri yürütürken, enstitümüz, söz konusu alanlara yönelik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere ilişkin sektör paydaşlarını bilgilendirmek başta olmak üzere; yine bu alanlara yönelik araştırmalar yapan/yaptıran ve sonuçları sektör paydaşlarına aktaran rol ve görevler üstlenmektedir.
error: Content is protected !!