MOSFED III. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

MOSFED III. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

Sayın  Delegemiz,

Malumunuz olduğu üzere, Federasyonumuzun Tüzüğümüzün Genel Kurul başlıklı maddesinde yer aldığı üzere, Olağan Genel Kurul Toplantıları üç (3) yılda bir Aralık ayında yapılması gerekmektedir.

Söz konusu amir hüküm ve tarih gereği Federasyon Yönetim Kurulu, 15 Ekim 2021 tarihli toplantısında, mutat Genel Kurul toplantısının 2021 Aralık ayında yapılması yönünde almış olduğu karar ile  Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege tam sayısının yarısından bir fazlasının çoğunluğu ile Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Genel Kurul resmi ilk toplantısı yeri,

1)     3 Aralık 2021 Cuma günü saat 10:00 da MOSFED genel merkezi, “ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., A2 Blok, No.10, Kat.12, Ofis 376, Yeşilköy-İSTANBUL” adresinde belirlenmiş olmak ile beraber,

2)     Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da Renaissance Polat İstanbul Hotel, Yeşilyurt, Sahil Yolu Cd. No:2, 34149 Bakırköy/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul duyurusu, e-posta marifetiyle, tüm üye Derneklerimize, Genel Sekreterliklerine ve Delegelerine duyurulmuştur. Aynı şekilde, Genel Kurul duyurusu www.mosfed.com internet sitesi adresinden eş zamanlı olarak duyurulacaktır.

Aşağıda detaylı gündemi ve programı sunulan Genel Kurul toplantısına katılmanız hususunda hassasiyetinizi istirham ederiz.

Saygılarımızla,

Ahmet GÜLEÇ

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı

 

MOSFED GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti

2.     Açılış ve İstiklal Marşının okunması

3.     Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (Başkan, Başkan Vekili, Katip)

4.      Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi

5.     Divan Başkanı tarafından gündemin arzı

6.     Yönetim Kurulu Başkanı’nın Konuşması

7.     2018-2021 Faaliyet Raporunun okunması ve onaylanması

8.     Aralık 2018-Aralık 2021 dönemi Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

9.     2018-2021 Faaliyet Dönemi Bütçelerinin, Gelir- Gider tablolarının, Mizan ve Bilançolarının okunması ve Yönetim Kurulu’nun ibrası

10.   2022- 2024 Faaliyet dönemi Faaliyet Programının okunması ve onaylanması

11.   2022-2024 Faaliyet dönemi Gelir- Gider tabloları ve tahmini bütçelerin okunması ve onaylanması, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

12.   Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi

13.   Başkan ve Yönetim Kurulunun 7 asıl ve 7 yedek üyesinin seçimi

14.   Denetleme Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesinin seçimi

15.   Dilek ve temenniler

16.   Kapanış

Notlar:

1.      Delege Kayıt işlemleri  08:45-09:00 saatleri arasında yapılacaktır. Genel Kurul Üyelerinin toplantıya katılabilmeleri için toplantı öncesi geçerli kimlik bilgilerini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport v.b.) ibraz ederek, ilgili listeye imza atmaları gerekmektedir.

2.      Toplantı Programı, saati ve detayları aşağıda sunulmuştur.

MOSFED OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

PROGRAMI

08.45-09.00    Kayıt ve Salona Geçiş

09.00-09.40    Kahvaltı Programı

09.40-10.00    Açılış Konuşması, Ahmet Güleç, MOSFED Başkanı

10.00-12.30    MOSFED Genel Kurul Toplantısı

MOSFED Genel Kurul Toplantısı’ nın Genel Kurul Gündemi ile gerçekleştirilmesi.

12.30-13.00     Kapanış

error: Content is protected !!