MOSFED 3.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti

MOSFED 3.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti

Sayın Delegemiz,
 
Tüzüğümüzün 13. Maddesinin, b fıkrasında, MOSFED Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılabileceği hususu belirtilmektedir.
 
Söz konusu madde çerçevesinde, mevcut Yönetim Kurulu 8 Şubat 2019 tarihinde düzenlediği toplasında, Genel Kurulun olağanüstü olarak  toplantıya çağrılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
 
Bu kapsamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;

Olağanüstü Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege tam sayısının yarısından bir fazlasının çoğunluğu ile 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10:00 de MOSFED genel merkezi,“ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., A2 Blok, No.10, Kat.12, Ofis 376, Yeşilköy-İSTANBUL” adresinde gerçekleştirilecek olması ile beraber,


Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, 23 Mart 2019 Cumartesi günü, saat 10:00’da Conrad Istanbul Bosphorus Hotel, Cihannüma Mahallesi, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.Olağanüstü Genel Kurul duyurusu, e-posta marifetiyle, tüm üye Derneklerimize, Genel Sekreterliklerine ve Delegelerine duyurulmuştur. Aynı şekilde, Olağanüstü Genel Kurul duyurusu www.mosfed.com internet sitesi adresinden eş zamanlı olarak duyurulacaktır.


Aşağıda gündemi sunulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmanız hususunda hassasiyetinizi istirham ederiz.
 
Saygılarımızla

Ahmet Güleç
Yönetim Kurulu Başkanı

 

MOSFED 3.OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
16/23 Mart 2019
 
Madde 1. Yoklama ve Açılış
Madde 2. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu
Madde 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu
Madde 4. Divan Başkanı tarafından gündemin arzı ve gündeme ilave maddeler var ise, alınması ve gündemin onaylanması
Madde 5. Eylül 2018-Şubat 2019 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
Madde 6. Eylül 2018-Şubat 2019 dönemi Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması
Madde 7. 01.09.2018- 28.02.2019 tarihli Bilançonun, Gelir-Gider Tablolarının okunması
Madde 8. Yönetim Kurulu’nun ibrasının görüşülmesi,
Madde 9. Denetleme Kurulu’nun ibrasının görüşülmesi
Madde 10. Federasyona ait çalışma programı, bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
Madde 11. Süresi biten Başkan ve Yönetim Kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyesinin seçimi
Madde 12. Denetleme Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyesinin seçimi
Madde 13. Dilek, temenniler ve  kapanış.

Not:

Delege Kayıt  işlemleri  09:00-09:30 saatleri arasında yapılacaktır. Genel Kurul Üyelerinin toplantıya katılabilmeleri için toplantı öncesi geçerli kimlik bilgilerini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport v.b.) ibraz ederek, ilgili listeye imza atmaları gerekmektedir.